SITOUMUKSEMME

Ilmastokriisi vaatii pikaisia, konkreettisia toimia. Vastauksena olemme sitoutuneet edistämään vähähiilistä ja luontoa tukevaa taloutta.

Nespresso tavoittelee päästöttömyyttä vuoteen 2050 mennessä. Saavutamme tämän lisäämällä ja nopeuttamalla ponnistelujamme kasvihuonekaasupäästöjen osalta maatilalta lähtien, vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä toiminnassamme  ja sitomalla hiiltä ilmakehästä, jotta voimme viime kädessä hillitä osaltamme globaaleja kasvihuonepäästöjä. Saat lisätietoja tavoista, joilla pyrimme vähentämään ilmastovaikutuksiamme alempaa sivustoltamme.

Ennallistava kahvin tuotanto:

Vahvistamme yhteistyötä niiden viljelijöiden kanssa, joilta hankimme kahvimme. Rohkaisemme ja mahdollistamme uudistavien viljelykäytäntöjen, kuten agrometsätalouden ja orgaanisen lannoituksen, sekä käyttöönoton.

Ekosuunnittelu:

Keskitymme kierrätykseen ja innovaatioihin, lisäämme kierrätettävien ja kierrätettävien materiaalien käyttöä kapseleidemme, kahvitarvikkeidemme ja koneidemme suunnittelussa sekä lisäämme kunnostettujen koneiden uusiokäyttöä.

Uusiutuva energia:

Parannamme energiatehokkuutta ja siirrymme 100 %: sti uusiutuvaan sähköön kaikissa Nespresson toimipisteissä ja boutiqueissa.

Kierrätys:

Työskentele asiakkaidemme ja kuluttajien kanssa jatkaaksemme Nespresso-kapseleiden kierrätysasteen nostamista ja investoimalla aloitteisiin, jotka tekevät kierrätyksestä helpompaa ja yksinkertaisempaa, ja jotka mahdollistavat kahvinporon käytön energialähteenä

Logistiikan optimointi:

Jatkamme tiivistä yhteistyötä toimitusketjukumppaneidemme kanssa sellaisten ratkaisujen ja innovaatioiden käyttöönottamissa, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä koko toiminnassamme, materiaalien käytössämme, sekä tavaroidemme ja tuotteidemme kuljetuksessa

Mestän istutukset:

Lisäämme puiden istuttamista niillä alueilla, joilta hankimme kahvia. Ennätyksemme on 5 miljoonasta puuta, jotka on istutettu kahvitiloille ja niiden läheisyyteen lisäämällä näin hiilinieluja. Tavoitteenamme on istuttaa vieläkin enemmän.

Kaikilla näillä muutostoimilla pyrimme kasvihuonepäästöttömyyteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Edistämme näin vähähiilistä ja luontoa tukevaa taloutta.

Tutustu AAA Sustainable Quality -ohjelmaan täällä.

Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt sen, että voimme kerätä tietoja sinusta eri tarkoituksiin, mukaan lukien: Toiminnallisuus, Tilastot ja markkinointi